Rašeliniště

, blata – místo vzniku, výskytu či těžby rašeliny; a) rašeliniště vrchovištní vzniká v prostředí oligotrofním, s kyselou reakcí, nižší teplotou, nízkou aktivitou mikroorganismů a s málo mineralizovanými vodami; b) rašeliniště slatinné vzniká v prostředí eutrofním, s reakcí neutrální, vyššími teplotami, početnější mikroflórou a se značně mineralizovanými podzemními vodami. Zadržuje menší množství vody, jeho rašelina obsahuje více humínových kyselin, bílkovin, méně hemicelulózy a bitumenů; c) rašeliniště přechodné je smíšeného původu. Flóra rašeliniště je charakterizovaná společenstvem rašeliníků, mechů vlastních a vyšších rostlin snášející vlhké stanoviště chudé na živiny. Odumřelé části rostlinného společenstva se vrší a ve spodních vrstvách za nepřístupu vzduchu se mění v procesu rašelinění na rašelinu.

Související hesla