Rašín Alois

, český právník, národohospodář a politik; otec Ladislava Rašína. V 90. letech 19. stol. představitel české radikální mládeže a pokrokového hnutí; jeden z vůdců Omladiny; 1893 – 95 vězněn. Od roku 1907 místopředseda mladočeské strany a právní zástupce Živnobanky. Za 1. světové války významně činný v odboji (Maffie), 1915 zatčen, 1916 odsouzen k trestu smrti; 1917 amnestován. V roce 1918 se podílel na založení České státoprávní demokracie. 28. 10. 1918 úřadující předseda Národního výboru a hlavní organizátor vyhlášení samostatného československého státu. Od 1918 poslanec Národního shromáždění za Československou národní demokracii. 1918 – 19 a 1922 – 23 ministr financí. Významně se podílel na poválečné měnové reformě, na tvorbě a upevnění československé měny; zastánce deflační měnové politiky. V lednu 1923 zraněn při atentátu (na následky zemřel), který provedl anarchista Josef Šoupal (1903 – 1959). Z díla: České státní právo, Národní hospodářství, Můj finanční plán, Finanční plán a hospodářská politika Republiky československé do konce roku 1921, Paměti.

Ottův slovník naučný: Rašín Alois

Rašín Alois (*1867 v Nechanicích). Absolvovav gymnasium v Hradci Král., studia právnická na české universitě v Praze, povýšen byl r. 1891 na doktora práv, načež po odbyté advokátní praxi otevřel svou vlastní kancelář v Praze, kde působí dosud. V processu t. zv. »Omladiny« obžalován pro zločin rušení veřejného pokoje a řádu a dne 21. ún. 1893 odsouzen na dva roky do těžkého žaláře, kterýžto trest si odpykal až na 10 dní před udělením amnestie v trestnici plzeňské. Literárně působil jako člen redakce »Časopisu pokrokového studentstvæ a mimo to přispíval do »Nových Proudů« a »Rozhledů« z oboru politiky a vědy právní. Založil také družstvo pro vydávání časopisu »Neodvislost«, která byla za výjimečného stavu místodržitelem hr. Thunem zastavena. Družstvo pak na jeho podnět převzalo časopis »Polaba◁, přeměnilo jej na »Nezávislé Listy« a později »Radikální Listy«. Nyní Rašín vydává časopis »Slovœ. Samostatně vydal brošuru České státní právo (Praha, 1891, jehož první vydání zabaveno), přeložil spis Johna Rae Osm hodin práce (t., 1895) a s drem J. Preisem Lorenzovu Marxovskou sociální demokracii (t., 1896) a vydal kommentářem opatřený Tiskový zákon (t., 1901).

Související hesla