Rašín Ladislav

, český politik; syn Aloise Rašína. Od pol. 20. let činný v Československé národní demokracii, od 1935 v Národním sjednocení; ve straně vystupoval proti fašizujícím tendencím. V září 1938 v čele Výboru na obranu republiky, který žádal rozhodnou obranu státu, usiloval o zákaz SdP. V době 2. republiky byl v opozici, od počátku okupace činný v odboji (Politické ústředí). V roce 1939 zatčen, 1940 odsouzen k trestu smrti (později trest změněn na 15 let vězení). V březnu 1945 zemřel ve vězení v Německu.

Související hesla