Rastislav

, moravský kníže z rodu Mojmírovců. V roce 846 se ujal vlády ve starém městě Rostislavově (Mikulčicích). 863 povolal z Byzance křesťanské věrozvěsty Konstantina a Metoděje. 864 po obklíčení pevnosti Dowina (Děvínu) Ludvíkem Němcem byl donucen uzavřít mír, který však nedodržoval. 870 vydán Karlomanovi a odsouzen k doživotnímu žaláři.

Související hesla