Rastrál

, rydlo k vyrývání linek notové osnovy do kovové desky.

Ottův slovník naučný: Rastrál

Rastral čili rastrum (hrábě), nesprávně také rostral, jest přístroj k rýsování notových linií. Skládá se z dřevěného držátka, na jehož konci jest upevněno 5 rýsovacích per z mosazného plechu, tak že rastralem možno narýsovati všech 5 linií notových v souměrné vzdálenosti najednou.