Rastrová optika

, obor optiky zabývající se optickými soustavami, které obsahují větší počet uspořádaných, zpravidla shodných optických prvků. S pomocí soustav rastrové optiky lze např. oddělovat dílčí obrazy ve stereofotografii, zajišťovat rovnoměrné rozložení světla (voštinové kondenzory, Fresnelovy čočky), rozkládat obraz na dílčí prvky pro jejich přenos či zobrazení (rastrová barevná fotografie, tiskové fotografie).

Související hesla