Rastrová zobrazovací jednotka

, grafická jednotka vytvářející obrazce složené z bodů pevně daného rastru.

Související hesla