řasy zelené

, Chlorophyta řasy s tvarově rozmanitou stélkou, různé velikosti (od mikroskopické po makroskopickou); jednobuněčné, mnohobuněčné nebo trubicovité. Obsahují asimilační barviva chlorofyl a, b a zásobní látku škrob. Některé druhy mají kořínky, lodyžky i lístky; mořské druhy mnohdy prodělávají rodozměnu. Řasy zelené se vyskytují téměř ve všech biotopech, zejm. ve sladkých vodách. Považují se za výchozí linii vedoucí k vývoji vyšších zelených rostlin. Existují od prvohor. Podle tvaru stélky, vnitřních struktur buňky a způsobu rozmnožování se dělí do řady tříd, z nichž nejčastěji jsou uáděny Prasinophyceae, zelenivky (Chlorophyceae), Trebouxiophyceae a Ulvophyceae. Třídy spájivek (Zygnematophyceae) a parožnatek (Charophyceae), řazené donedávna k zeleným řasám, oddělují nové systémy do samostatného oddělení Streptophyta. Jsou hospodářsky velmi významné, způsobují tzv. vegetační zbarvení vody; jsou indikátory jakosti vody (saprobity a trofie). Používají se v potravinářském i ve farmaceutickém průmyslu.

Související hesla