Rataje nad Sázavou

, obec ve středních Čechách v okrese Kutná Hora; 600 obyvatel (1999). Turistické východiště do Posázaví. – Hrad Pirkenštejn vybudován po 1366. Na místě původního gotického hradu stojí zámek.

Ottův slovník naučný: Rataje nad Sázavou

Rataje: Hrazené, městečko na pr. bř. Sázavy t., hejtm. Kut. Hora, okr. Uhl. Janovice; 121 d., 737 obyv. č., 4 n. (1890), kostel sv. Matouše z r. 1691 (ve XIV. stol. far.), s náhrobky pánů z Pirkšteina, Malešických a z Talmberka, 4tř. šk., pš., stanice žel. trati kolínsko-čerčanské, čet. a telegraf. stanice, dva mlýny a v lese na »Ivanį troje vápen. peci. Alod. panství (3579,53 ha půdy) se zámkem, dvory: Kozojedy a Nový Dvůr drží Jan kn. Liechtenstein. Původně byly Rataje. ohrazeny baštami, hájeny jsouce 4 věžemi a opatřeny tolikéž branami, od čehož dostaly jméno »Rataje. Hrazené«. Kdo byl zakladatelem hradu ratajského a kdo byli jeho prvními majetníky, není známo. R. 1290 obdržel Rataje. od Václava II. biskup Tobiáš z Bechyně. Od r. 1349 – 75 připomíná se jako držitel Rataj Jan (Ješek) z Pirkšteina. Po nich držel Rataje. Viktorin z Kunštátu. R. 1528 koupil je Ladislav Malešický z Černožic. Za panování tohoto rodu dostalo se Ratajům znaku městského. Po Malešických Rataje. připadly Janovi ml. Čejkovi z Ol. bramovic, jehož dcera Veronika, vdanáHrzanová, je prodala. Později drželi Rataje. Talmberkové. Roku 1626 vzbouření sedláci zpustošili statky Talmberkův; město i hrad vypleněny a zapáleny. Na čas ujal se tu vlády Jan de Vitte z Lilienthalu, později Maximilián Leopold z Talmberka, jenž starý hrad dal opraviti a kostel vystavěti. Od Talmberků koupil panství Václav Oktavián Kinský ze Vchynic a Tetova r. 1712. Po Oktaviánovi následoval Štěpán Kinský. Panství Ratajské koupila r. 1764 Marie Terezie z Carignanu rozená Liechtensteinka. Následujícího roku (1765) přikoupila též zbořenou tvrz Podveky i s přináležející vesnicí téhož jména a les »Ušále▽. Před smrtí r. 1772 odkázala panství knížeti Frant.Josefu z Liechtensteina, při kterémž rodě drží se dosud. J. Horálek.