Ratana

, maorská synkretická náboženská sekta , kterou v roce 1920 založil náboženský vůdce Tahupotiki Wiremu Ratana (Tachupotiki Viremu) na základě vidění. 1925 přerušila styky s křesťanskými církvemi a vyhlásila se za nezávislou církev. V 60. letech znovu obnovila vztahy s křesťanskými církvemi. V jejím učení dominují prvky křesťanství, i když se v něm nadále prolínají i aspekty původních maorských náboženských tradic. V současnosti se k ní hlásí zhruba 40 000 Maorů (je největší z tichomořsko-křesťanských synkretických sekt).