Ratihabice

, dodatečné schválení právního aktu. V ČR je významná ratihabice prezidentských dekretů E. Beneše vydaných 1941 – 45, parlamentem v roce 1946.

Ottův slovník naučný: Ratihabice

Ratihabice, zlat., schválení, potvrzení.