Ratiné

, měkká vlněná tkanina s vlasem na líci zkadeřeným a uspořádaným do jednoduchých vzorů. Používá se na zimníky.

Ottův slovník naučný: Ratiné

Ratine [-tìn], franc. (též ratiné, angl. rateens), látka šišečkovaná, silná vlněná, jejíž vlas jest zvláštními ratinovacími stroji spojován v chumáčky, zkadeřen, zkroužen. Používá se jí k oděvům zimním.