Rating

, stanovení sazeb nebo dávek, tarif; vyhodnocení; ekonomie hodnocení stability, důvěryhodnosti a záruk návratnosti investic daného státu, banky nebo firmy.