Ratio in iure aequitas integra

, právo smyslem práva je úplná spravedlnost.