Ratio scripta

, právo sepsaný rozum; v přeneseném smyslu římské právo.