Rationale

, ozdobná pokrývka ramen, součást liturgického oděvu katolických biskupů ve středověku.

Ottův slovník naučný: Rationale

Rationale [-cio-], lat. (pastorale), bývalá součást roucha biskupského, upomínající na pallium arcibiskupské; r. nosilo se přes ramena, skládalo se ze dvou dílů sepiatých sponkami nebo ozdobou látkovou a připevňovalo se na ně pectorale.