Ratzinger Joseph

, německý katolický kněz a teolog. 1977 – 82 arcibiskup v Mnichově a Freisingu, od roku 1982 kardinál a prefekt Kongregace pro nauku víry. Jako teolog přednášel dogmatiku na univerzitě v Tübingen a Regensburgu. Podílel se též na činnosti 2. koncilu vatikánského. Z díla: Úvod do křesťanství, Das neue Volk Gottes (Nový boží lid), Der Gott Jesu Christi (Bůh Ježíš Kristus).