Rauma

, město v jihozápadním Finsku u Botnického zálivu; 37 900 obyvatel (1997). Průmysl dřevozpracující, obuvnický, výroba celulózy. Přístav (vývoz dřeva), železnice. Muzeum krajek. Historické centrum je od roku 1991 součástí světového kulturního dědictví UNESCO. – První zmínka o Raumě pochází z roku 1442. Po roce 1550 bylo obyvatelstvo přesunuto do nově budovaných Helsinek. Od 19. stol. významný vývozní přístav.