Rauschenberg Robert

, americký malíř a grafik; významný představitel pop-artu. Vyvinul techniku kombinující prvky koláže a asambláže, od konce 50. let experimentoval s fotografiemi z novin a časopisů. Používal také techniku sítotisku.

Související hesla