Rav

, judaismus označení v chasidismu pro vůdčí osobu podobné oslovení rabbi a rebe. Jsou tu však jemné rozdíly: rabbi je oslovení židovského mudrce, učitele i rabína (takže lze např. říci pražský rabín, rabbi Löwe podobně jako pražský lékař, doktor Čejka); rebe je zdvořilý titul učeného muže; rav je termín používaný obvykle pro vůdce chasidského dvora.

Související hesla