Rávalpindí

, Rawalpindi – město v severním Pákistánu v podhůří Himálaje; 928 000 obyvatel (1994). Průmysl strojírenský, hutnický, petrochemický, dřevozpracující, bavlnářský aj. Letiště, Muzea, galerie, vysoké školy. U Rávalpindí vykopávky starověkého města Takšašila (7. stol. př. n. l. – 5. stol. n. l.). – Původní město zničeno ve 14. stol. Mongoly. V 18. stol. centrum sikhů, 1849 – 1947 britské; 1959 – 67 dočasné sídlo pákistánské vlády.

Ottův slovník naučný: Rávalpindí

Raval Pindí, hl. město divise a distriktu v indobritské prov. Pendžábu, na ř. Leh, ve výši 504 m n. m., na železniční trati Lahore-Pešáver, na 33° 37' s. š. a 73° 6' v. d. Gr., má 87.688 obyv. (1901), většinou muhammedánův. Skládá se z vojenského ležení na pr. bř. Lehu a z vlastního města na břehu levém i má kromě úředních budov radnici, nemocnici, veliký seraj, chrám a školu presbyteriánské missie, četná skladiště, pěknou budovu poštovního a telegrafního úřadu, železničního ředitelství pro sev. Pendžáb, učitelského ústavu a školy pro evropské děti. Tvrz opatřena jest baštami a rovněž opevněn jest i arsenál. Město jest zdravé, pravidelně a pěkně stavěné a provozuje velice čilý obchod mezi Pendžábem a Kašmírem, mimo to pak jest střediskem obilního obchodu celého Pendžábu, tak že setkáváme se tu s obchodními a bankovními závody prvého řádu. Průmysl jest méně čilý a omezuje se na výrobu tkanin, obuvi, oleje, mýdla a pod. – Divise R. P. zaujímá na sz. Pendžábu plochu 39.974 km2 a má 2,520.508 obyv., jest z větší polovice hornatá, roviny její pak tvoří buď úrodné nížiny, buď poloviční poušť. Téměř celá náleží k úvodí Indu, podnebí jest místy velmi zdravé a rázu téměř evropského, místy však horké a nezdravé. Hlavní plodiny jsou: pšenice, proso, boby, cukrová třtina, rýže, bavlna a tabák, z domácích zvířat chovají se hlavně ovce, kozy a skot, z průmyslové činnosti provozuje se tkalcovství, kotlářství, hrnčířství a pod. jen pro domácí potřebu. Tšr.

Související hesla