Ravelin

, součást bastionového opevnění, trojúhelníkový nebo pětiboký výstupek vysunutý do příkopu mezi dvěma baštami a spojený s pevností mostem.

Ottův slovník naučný: Ravelin

Ravelin [rav'len], franc., předhradbí, při baštované soustavě hradba tvaru jako flèche nebo lunetta, položená hrotem ovšem ku předu k nepříteli před courtinu čili mezibašteň na ochranu a sesílení této části v řečené soustavě nejslabší. Hrdlo (zadek) ravelinu stojí nad a před hlavním příkopem a kolem lící jeho vyhloubán vlastní příkop ravelinu, souvislý s příkopem hlavním. Před ravelin se klade často hradba contregarde nebo enveloppe. Náleží více do pedantického opevňování min. století, kdežto nyní hradby se přizpůsobují naprosto tvářnosti, povrchu území, na němž se navážejí. FM.

Související hesla