Rayleigh John William

, britský fyzik; od 1879 profesor univerzity v Cambridgi. 1879 – 84 ředitel Cavendishovy laboratoře, člen a 1905 – 08 ředitel Královské společnosti v Londýně. Zabýval se optikou, akustikou a elektromagnetismem, objevil (spolu s W. Ramsayem) argon a zákon o záření absolutně černého tělesa. Rayleighovy výzkumy přispěly k rozšíření fyzikálních znalostí o stavu hmoty. V roce 1904 mu byla udělena Nobelova cena za fyziku za výzkumy o hustotě nejdůležitějších plynů a za objev argonu.

Ottův slovník naučný: Rayleigh John William

Rayleigh [réli] John William Strutt, fysik angl. (* 1842). Studoval v Cambridgei a stal se master of arts r. 1868. Věnoval se výhradně fysice a stal se r. 1879 prof. na univ. v Cambridgei, kdež zůstal do r. 1884. Tři léta po té jmenován prof. fysiky na Royal institution v Londýně. Napsal vynikající dílo o theorii zvuku, The theory of sound (1877 až 1878, 2 sv.), pak četné články o akustice a elektřině. R. 1873 dostalo se mu po otci členství horní sněmovny, kde náležel ke straně konservativní. Z jeho vědeckých prací vyniklo zejména odkrytí argonu, nové to součástky vzduchu, jež učinil r. 1894 společně s Ramsayem, dále pak jeho velice přesná stanovení hutnoty některých plynův i studium fysikálních vlastností helia.

Související hesla