Rayleighovy vlny

, výrazná disperzní skupina seismických vln vznikající při mělkých zemětřeseních. Rayleighovy vlny patří s Loveovými vlnami ke dvěma základním typům tzv. povrchových vln. Při Rayleighových vlnách částice na povrchu prostředí opisují elipsy ve vertikální rovině proložené směrem šíření. Amplituda pohybu částic klesá s hloubkou. Rayleighovy vlny se šíří pomaleji než Loveovy vlny a prostorové vlny (viz též rychlosti seismických vln). Na seismogramech vzdálených zemětřesení jsou obvykle nejvýraznější skupinou vln. Nazvány podle J. W. Rayleigha.

Související hesla