Rayleighův rozptyl

, pružný rozptyl optického záření na částicích o velikosti řádově menší, než je jeho vlnová délka. Vlnová délka záření se při Rayleighovu rozpylu nemění, intenzita rozptýleného záření však závisí na vlnové délce. Nazván podle J. W. Rayleigha.