Rayonismus

, lučismus – umělecký směr založený 1911 – 12 M. F. Larionovem. Vychází z futurismu, jehož zásady dovádí za hranice abstraktního umění. Smyslem rayonistického obrazu má být vyvolání dojmu čtvrtého rozměru prostřednictvím systému paprsků, jež proměňují obraz v abstraktní diagram. Z francouzského rayon, respektive z ruského luč, paprsek.

Související hesla