Razance

a) prudkost, průbojnost; b) účinnost výbušniny.