Ražba

, polygrafie ražení, potiskování, vtlačování nebo vytlačování písmen nebo kreseb do hřbetu nebo na přední, popř. zadní stranu desek. Na ražený materiál se pod tlakem přenáší barva z razidla, z barevné nebo bronzové ražební fólie nebo se razidlem vytváří reliéfní obraz (z vyvýšené nebo vyhloubené – ryté, leptané nebo sázené tiskové formy); ražení může být zastudena, zatepla, vysokoreliéfní tisk nebo slepecký tisk. Při tisku cenin a papírových peněz se používá k ochraně před paděláním.

Související hesla