Razé

, způsob úpravy králičiny tvarovaným stříháním.