Ražení


1. hornictví rubání, vylamování podzemních prostor zhruba horizontálního směru (pro díla vertikálního směru se užívá termín hloubení);
2. strojírenství způsob objemového tváření, kdy polotovar vyplňuje dutinu mezi nástroji (razníkem a raznicí). Dochází jen k malému plastickému přemísťování materiálu. Ražením se např. dokončují povrchové tvary zápustkových výkovků nebo se vytvářejí reliéfy mincí.

Související hesla