řazení

, výpočetní technika proces organizace dat podle pořadí instrukcí, klíčů, příznaků, které je předem připraveno programem.