Ražení důlních děl

, hornictví vytváření prostorů určitého tvaru a průřezu v hornině pro otvírku, přípravu a dobývání ložiska. Rozlišuje se ražení důlních děl úklonné a svislé (hloubení). Hlavní operace ražení jsou rozpojení horniny, její naložení na dopravní prostředek a zajištění vytvořeného prostoru výztuží proti pádu horniny. Rozpojování se provádí vrtáním a trhacími pracemi. Viz též razicí stroje.

Související hesla