Razicí stroje

, hornictví stroje určené pro strojní (mechanizované) ražení důlních děl a podzemních staveb (tunelů, kolektorů ap.). Provádějí rozpojování a současně i nakládání. Razicí stroje se dělí na razicí kombajny (rozpojují horninu v průřezu důlního díla postupně, a proto mohou vytvářet různé profily důlních děl) a tunelovací stroje (rozpojují horninu v celém průřezu díla současně, a proto vytvářejí jen kruhové profily).

Související hesla