Razie

, náhlá policejní prohlídka, hromadný zásah v podezřelém místě.

Ottův slovník naučný: Razie

Razzia (správněji razia), jméno arab. původu znamenající vojenský vpád. Dostalo se do Evropy z Berberska a z Alžíru, kdež značí nájezdy tamních vladařů proti nepřátelům a kmenům odbojným. V jazycích evrop. znamená razzia policejní obchůzku k vyhledávání nebezpečných osob.