Razin Stěpan Timofejevič

, ukrajinský kozák, ataman. 1662 – 63 bojoval s Turky, 1670 – 71 vůdce selského povstání; po jeho porážce zajat a popraven.

Ottův slovník naučný: Razin Stěpan Timofejevič

Razin Stěpan (Stěňka) Timofejevič, vůdce kozáckého povstání v l. 1667 – 71, donský kozák, jenž shromáždil kolem sebe živly, nespokojené s přísnějším pořádkem a tužší centralisací, zaváděnou carem Alexejem, a zchudlé obyvatelstvo, jež ustavičné boje při Dněpru vyhnaly do krajů donských. Nejprve obsadil hrad Jajcký, odtamtud se vypravil ke Kaspickému moři a pustošil břehy perské. R. 1670 obsadil Caricyn, potom Astrachaň, kde způsobil ohromné krveprolití mezi boháči a dal zavražditi i vojvodu knížete Prozorovského, a jeho zástupce, hetman Vasilij Us dal popraviti metropolitu Josefa; brzy potom Razin dobyl Saratova a Samary a vzbouřil krajinu kolem Nižního Novgorodu, Tambova a Penzy, všude zaváděje organisaci kozáckou. Vojska proti němu vyslaná obyčejně k němu se přidávala, povraždivše své vojevůdce. Konečně dne 1. říj. 1670 poražen byl u Simbirska od knížete Jiřího Barjatinského, v dubnu 1671 zajat a poslán do Moskvy, kde v červnu 1671 velmi ukrutným způsobem popraven. Jeho smrtí nevzala vzpoura ještě za své a teprve ke konci r. 1671 obnoven všude pokoj.

Související hesla