Raznočinci

, v ruské společnosti 18. a zejm. v 19. stol. příslušníci středních vrstev, hlásající pokrokové, demokratické názory a odpor k carismu a nevolnictví.