Rázová vlna napětí

, tvar napěťové vlny předepsaný normou pro zkoušky elektrického zařízení napětím. Jednosměrná vlna; velmi rychle stoupá (čelo vlny) na nejvyšší hodnotu a pomalu klesá (týl). Doba čela bývá řádově mikrosekundy, doba půltýlu, tj. doba, za kterou napětí v týlu poklesne na 50 % vrcholové hodnoty měřeno od počátku vlny, bývá 10 i více mikrosekund. Zkouška rázové vlny napětí je základní napěťovou zkouškou elektrického zařízení.

Související hesla