Razumovskij Alexej Grigorjevič

, ruský generál, polní maršál. Spoluorganizátor vojenského puče v roce 1741 ve prospěch carevny Alžběty I. Petrovny (od 1742 její tajný manžel). Dosáhl vlivného postavení na carském dvoře, které si udržel i za vlády carevny Kateřiny II.

Ottův slovník naučný: Razumovskij Alexej Grigorjevič

Razumovskij Aleksěj Grigorjevič, hrabě (* 1709 – † 1771), polní maršálek rus., syn sedláka Rozuma v gubernii černigovské, pásl v mládí stáda, později se učil u ďáčka vesnice Čemeru, r. 1731 krásným hlasem upozornil na sebe plukovníka Višněvského, který jej vzal do Petrohradu, kde se dostal do služby dvorské. Tu uviděla ho pozdější carevna Alžběta, tehdy ještě velkokněžna a tak byla okouzlena jeho hlasem a postavou – bylť Razumovskij v pravém slova smysle krasavec –, že navázala s ním důvěrné styky. Když Alžběta nastoupila na trůn (1741), Razumovskij rychle postupoval, ba r. 1742 carevna dala se s ním tajně oddati, r. 1744 byl od Karla VII. povýšen za hraběte Římské říše. Razumovskij při tom všem zachoval rozvahu a tím udržel své postavení. Jeho přičiněním obnovena hodnost maloruského hetmana, kterým se stal Razumovskij Ani smrť Alžbětina mu mnoho neublížila.