Razumovskij Kirill Grigorjevič

, ruský generál, polní maršál; poslední ukrajinský hetman (1750 – 64). Podílel se na začlenění maloruského území pod carskou správu. Předseda Petrohradské akademie věd (1764 – 98).

Ottův slovník naučný: Razumovskij Kirill Grigorjevič

Razumovskij Kirill Grigorjevič, hrabě, poslední hetman maloruský (* 1728 – † 1803), mladší bratr před., r. 1746 stal se předsedou císařské akademie nauk, r. 1760 počínají se jeho obchodní a soudní reformy na Malé Rusi, měl účastenství v státním převratě r. 1762, r. 1763 žádal, aby hodnost hetmanská se stala dědičnou v rodě Razumovských, ale r. 1764 byl nucen vstoupiti na odpočinek a hodnost hetmanská na Malé Rusi zrušena.