Razura

, vyškrábání písma na listině, starém rukopisu ap.; místo, kde bylo písmo vyškrábáno.