Rázus Martin

, slovenský básník, prozaik, dramatik a publicista; evangelický kněz. Bratr M. Rázusové-Martákové. Psal vlasteneckou poezii s motivy 1. světové války a národních a sociálních rozporů na Slovensku (Z tichých a búrnych chvíľ, To je vojna!, Hoj, zem drahá, Kameň na medzi, Šípy duše, Stretnutie); podobné zaměření mají jeho romány Svety a Krčmársky kráľ. Autor historických románů (Júlia, Odkaz mŕtvych), autobiografických próz (Maroško, Maroško študuje), dramat (Hana, Ahasver). Ze svých náboženských esejí, veršovaných modliteb a písní sestavil knihy Z nášho chrámu a Pred tvárou božou, z kulturněpolitických esejí knihu Argumenty.

Související hesla