Rdest

, Potamogeton – rod vodních jednoděložných rostlin z čeledi rdestovitých. Zahrnuje asi 90 druhů. Byliny zčásti ponořené nebo na hladině vzplývající, s malými čtyřčetnými květy seskupenými v hustých klasech. Běžně se množí vegetativně. Rdest kadeřavý (Potamogeton crispus) vytváří na rybnících celé porosty. Tři druhy rodu rdest jsou chráněné (rdest alpský, Potamogeton alpinus, rdest dlouholistý, Potamogeton praelongus, rdest hrotitý, Potamogeton friesii).

Ottův slovník naučný: Rdest

Rdest, bot., viz Potamogeton.

Potamogeton, rdest, rostlinný rod čeledi Potamogetonaceae Jsou to byliny se stonkem plynoucím, prodlouženým. Listy se síťovitou nervaturou vesměs ponořené neb u menšího počtu hoření vzplývající, po výtce přisedlé, někdy i objímavé, úzce čárkovité až podlouhlé. Splývající listy obyčejně širší a déle stopkaté. Klas konečný, často převýšený následujícími klasy vyrážejícími z úžlabí dvou listů hořeních, většinou listovitých, sblížených. Prašníky podlouhlé, po stranách pukající. Vajíčko upevněné na straně plodolistu obráceno ke středu květu, mikropyle obráceno dolů. Blizny štítkovité. Plod nažka peckovitá, řidčeji blanitá, při klíčení víčkem se otvírající, trochu smačklá, na hřbetě často kýlnatá. Semena skoro ledvinovitá. Klíček s háčkovitou neb zavinutou dělohou a dosti ztlustlou částí hypokotylní. Systematicky vyznačuje se rod klásky všestrannými, více méně mnohokvětými, čtyřmi tyčinkami a perigonu podobnými přívěsky pojidla prašníkového, které daleko převyšují tyčinky. Pyl kulovitý. Pecky 4, i po oplození přisedlé. Rod Pdest obsahuje celkem 60 druhů ve sladkých, řidčeji ve slaných vodách, které rozšířeny jsou po celém světě. V Čechách roste 17 druhů. Nejobyčenější z nich jsou Pdest pusillus L, r. maličký, s listy uzoučce čárkovitými až štětinovitými, hojně v kalužích a potocích rostoucí; Pdest crispus L. (r. kadeřavý) s listy po kraji silně kadeřavými. útle trnito-pilovitými, čárkovito-podlouhlými, ve všech vodách ze všech nejhojněji; Pdest perfoliatus L., r. prorostlý, s listy srdčitě objímavými, zvláště v Polabí hojně rostoucí: Pdest lucens L., r. světlý, z našich druhů nejmohutnější, s listy poměrně velikými, potopenými, prüsvitavými, vejčitými, v krátký řapík zúženými, nejraději v rybnících si libující; Pdest gramineus L, r. trávovitý, s listy často dvojitě vytvářenými, v rybnících (mělkých) a rašelinách rostoucí; Pdest rufescens Schr., r. červenavý, hlavně v plynoucích vodách s listy kopinatými k oběma koncům zúženými, přisedlými, namnoze červenohnědými; Pdest natans L., r. splývavý, z nejobyčejnějších druhů, s listy dlouhořapicnými, ponořenými měkčími, nejhořejšími vždy vyplývajícími, kožovitými, vejčitými až podlouhle kopinatými. Ostatní druhy hlavně ve stružkách rašelinných a lučních rostoucí jsou celkem u nás zvláště v novější době čím dále vzácnější .

Související hesla