Rdestovité

, Potamogetonaceae – čeleď jednoděložných rostlin, která zahrnuje výlučně sladkovodní druhy, zástupce jediného rodu rdest (Potamogeton). Všechny mají bezobalné květy, které byly vývojem silně redukovány, protože jejich opylování zajišťuje vítr nebo voda. Rdesty rostou v rybnících a v tůních; v ČR se vyskytuje 18 druhů.

Ottův slovník naučný: Rdestovité

Rdestovité, bot., viz Potamogetonaceae.

Potamogetonaceae . rdestovité, rostlinná čeleď jednoděložných řádu Helobiae. Jsou to rostliny cele ve vodě ponořené neb na povrchu jejím vzplývající, více méně rozvětvené, často s listy šupinovitými. Listy dvojřadě střídavě postavené, často čárkovité a celokrajné, na zpodině pošvité nebo nepošvité, na dolejšku pochvy resp. čepele listové s 2-10 šupinkami, květy v klasech na konci hlavních nebo postranních os, řidčeji ojedinělé neb v chocholíku, jednopohlavní nebo dvoupohlavní, bez zřetelného okvětí (řidčeji s vyvinutým trojlistým [Althenia]). Tyčinky se dvěma prašníky, často navzájem srostlými (Cymodocea, Zannichellia), častěji s listovitě šupinkovitými přívěsky, kteréž casto se považovaly za list okvětní. Semeníky jednovaječné. Plod nažka peckovitá neb s obalem dosti slabým Semena bez endospermu, klíček skoro vždy zakřivený, s částí hypokotylní mohutně vyvinutou. Čeleď obsahuje as 80 druhů, kteréž jsou rozšířeny po vší zemi ve vodách sladkých i slaných. Rdestovité dělí se na 5 podčeledí. Podčeleď: Zostereae zastoupena rodem Zostera (7 druhův) pouze mořským, Posidonicae s rovněž mořským rodem Posidonia (2 druhy), Potamogetoneae s rody Potamogeton, rdest (60 druhů hlavně sladkovodních), Ruppia (s 1 mořským druhem), Cymodoceae s tropickým rodem Diplanthera (2 druhy mořské) a Cymodocea (7 druhů mořských, z nichž jeden i v Evropě) a Zannichelieae s rody Zannichelia (s jedním druhem ve vodách slaných i sladkých) a Althenia (s 3-4 mořskými druhy). V Čechách rostou jen rody Potamogeton a Zannichelia -ě.

Související hesla