Re-

, předpona cizích slov značící zpět, vzad nebo opět, znovu, nově (regrese, reedice).