Read, sir Herbert Edward

, anglický historik a teoretik výtvarného umění a literatury, básník. Umění chápal jako ozdravující prvek v technicistním světě. Vycházel z A. Bergsona, ovlivněn i B. Crocem a C. G. Jungem. Usiloval o klasifikaci uměleckých typů zejm. na základě zkoumání dětské tvorby; bezprostřednost považoval za základní kvalitu i zralého umění. Hlavní díla: Art and Society (Umění a společnost), Philosophy of Modern Art (Filozofie moderního umění), The Meaning of Art (Smysl umění).