Readaptace

, přizpůsobení organismů podmínkám prostředí v minulosti obvyklým, ale v současnosti novým.