Reading

, město v jihovýchodní Anglii na řece Temži; 128 900 obyvatel (1991). Průmysl potravinářský, hutnický, elektrotechnický, loďařský, polygrafický. Pěstování květin. Železniční křižovatka; lodní doprava po Temži. Univerzita (1926).

Ottův slovník naučný: Reading

Reading [ríding], munic., parl. a hrabské město v již. Anglii v hrab. Berks, na ř. Kennet, nad ústím jeho do Temže, v půvabné poloze, na železniční trati Londýn-Bristol s odbočkami do Oxfordu a Guildfordu, má 72.214 obyv. (1901), jest pěkně, avšak většinou nepravidelně stavěno, má několik starobylých chrámů, trosky benediktinského opatství, řadu krásných budov, latinskou školu, soudní palác, literární ústav, pracovnu a věznici, železolijny, strojírny, továrny na hospodářské nářadí, plachtovinu, pytlovinu, samet, hedvábné stužky a špendlíky, zvláště pak ohromný závod na výrobu piškotů, zaměstnávající 5000 děl. a rozesílající své výrobky do celého světa. Reading jest střediskem důležitého a úrodného okrsku zemědělského, s jehož plodinami vede se tu čilý obchod. Město pochází již z doby anglosaské, r. 871 obsazeno bylo Dány, několikráte zasedaly tu sněmy, za Cromwella bylo na straně královské.

Související hesla