Readmisní dohoda

, mezinárodní smlouva, obvykle dvoustranná, o podmínkách, za nichž může smluvní stát vrátit fyzické osoby, které se na jeho území nelegálně přistěhovaly, smluvnímu státu, odkud přišly.