Ready-made

, prefabrikované předměty denní potřeby prezentované na výstavách jako estetické objekty; poprvé vystaveny v roce 1913 M. Duchampem.

Související hesla