Reaerace

, opětovné okysličování vody vzduchem při samočištění vodních toků.